LP là gì? Nghĩa của từ lp

LP là gì?

LP“Limited Partnership” trong tiếng Anh.

LP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LP“Limited Partnership”.

Limited Partnership: Doanh nghiệp hợp danh hữu hạn.
Hay còn được gọi là đối tác hữu hạn.

Một số kiểu LP viết tắt khác:

Linkin Park: Nhóm nhạc Linkin Park.

Linkup Point: Điểm liên kết.

Listening Post: Bài nghe.

Long Playing: Chơi lâu.

Linear Programming: Lập trình tuyến tính.

Lumbar Puncture: Chọc dò thắt lưng.

Long-Playing record: Đĩa dài.
Tên phương tiện lưu trữ âm thanh.

Giải thích ý nghĩa của LP

LP có nghĩa “Limited Partnership”, dịch sang tiếng Việt là “Doanh nghiệp hợp danh hữu hạn”.