LPG là gì? Nghĩa của từ lpg

LPG là gì?

LPG“Liquefied Petroleum Gas” trong tiếng Anh.

LPG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LPG“Liquefied Petroleum Gas”.

Liquefied Petroleum Gas: Khí dầu mỏ hóa lỏng.

Giải thích ý nghĩa của LPG

LPG có nghĩa “Liquefied Petroleum Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí dầu mỏ hóa lỏng”.