LRD là gì? Nghĩa của từ lrd

LRD là gì?

LRD“Liberian dollar” trong tiếng Anh.

LRD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRD“Liberian dollar”.

Liberian dollar: Đô la Liberia.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của LRD

LRD có nghĩa “Liberian dollar”, dịch sang tiếng Việt là “Đô la Liberia”.