LRF là gì? Nghĩa của từ lrf

LRF là gì?

LRF“Laser rangefinder” trong tiếng Anh.

LRF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRF“Laser rangefinder”.

Laser rangefinder: Công cụ tìm phạm vi tia laser.

Một số kiểu LRF viết tắt khác:

Low iness Forces: Lực lượng iness thấp.

Giải thích ý nghĩa của LRF

LRF có nghĩa “Laser rangefinder”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ tìm phạm vi tia laser”.