LRGW là gì? Nghĩa của từ lrgw

LRGW là gì?

LRGW“Long-Range Guided Weapon” trong tiếng Anh.

LRGW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRGW“Long-Range Guided Weapon”.

Long-Range Guided Weapon: Vũ khí dẫn đường tầm xa.

Giải thích ý nghĩa của LRGW

LRGW có nghĩa “Long-Range Guided Weapon”, dịch sang tiếng Việt là “Vũ khí dẫn đường tầm xa”.