LRS là gì? Nghĩa của từ lrs

LRS là gì?

LRS“Long Range Surveillance” trong tiếng Anh.

LRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LRS“Long Range Surveillance”.

Long Range Surveillance: Giám sát tầm xa.

Giải thích ý nghĩa của LRS

LRS có nghĩa “Long Range Surveillance”, dịch sang tiếng Việt là “Giám sát tầm xa”.