LST là gì? Nghĩa của từ lst

LST là gì?

LST“Landing Ship, Tank” trong tiếng Anh.

LST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LST“Landing Ship, Tank”.

Landing Ship, Tank: Tàu đổ bộ, Xe tăng.
Chiến tranh thế giới thứ hai. Còn được gọi là "Mục tiêu chậm lớn".

Giải thích ý nghĩa của LST

LST có nghĩa “Landing Ship, Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu đổ bộ, Xe tăng”.