LTR là gì? Nghĩa của từ ltr

LTR là gì?

LTR“Long-Term Relationship” trong tiếng Anh.

LTR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LTR“Long-Term Relationship”.

Long-Term Relationship: Mối quan hệ lâu dài.

Một số kiểu LTR viết tắt khác:

Left To Right: Trái sang phải.

Load Task Register: Tải thanh ghi tác vụ.

Logic Trunked Radio.
Tên một hệ thống vô tuyến.

Learning To Rank: Học cách xếp hạng.

Long Terminal Repeat: Lặp lại đầu cuối dài.

London Turkish Radio: Đài phát thanh Thổ Nhĩ Kỳ Luân Đôn.

Giải thích ý nghĩa của LTR

LTR có nghĩa “Long-Term Relationship”, dịch sang tiếng Việt là “Mối quan hệ lâu dài”.