LU là gì? Nghĩa của từ lu

LU là gì?

LU“Love You” trong tiếng Anh.

LU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LU“Love You”.

Love You: Yêu bạn/em/anh.

Một số kiểu LU viết tắt khác:

Loonatics Unleashed.
Tên loạt phim hoạt hình siêu anh hùng của Mỹ.

Lutetium.
Lu.

Tshiluba language: Ngôn ngữ Tshiluba.
Mã ISO 639-1: lu.

Giải thích ý nghĩa của LU

LU có nghĩa “Love You”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu bạn/em/anh”.