LWB là gì? Nghĩa của từ lwb

LWB là gì?

LWB“Left Wingback” trong tiếng Anh.

LWB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LWB“Left Wingback”.

Left Wingback: Hậu vệ cánh trái.
Thuật ngữ sử dụng trong bộ môn bóng đá, đề cập đến vị trí chơi bóng của cầu thủ.

Một số kiểu LWB viết tắt khác:

Long Wheel Base: Chiều dài cơ sở bánh.
Thuật ngữ dùng để đề cập đến chiều dài bánh của các phương tiện di chuyển.

Giải thích ý nghĩa của LWB

LWB có nghĩa “Left Wingback”, dịch sang tiếng Việt là “Hậu vệ cánh trái”.