LXR là gì? Nghĩa của từ lxr

LXR là gì?

LXR“Liver X Receptor” trong tiếng Anh.

LXR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LXR“Liver X Receptor”.

Liver X Receptor: Cơ quan thụ cảm gan X.

Một số kiểu LXR viết tắt khác:

Luxury Resorts: Khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Luxor airport: Sân bay Luxor.

Giải thích ý nghĩa của LXR

LXR có nghĩa “Liver X Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan thụ cảm gan X”.