LYAO là gì? Nghĩa của từ lyao

LYAO là gì?

LYAO“Laugh Your Ass Off” trong tiếng Anh.

LYAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LYAO“Laugh Your Ass Off”.

Laugh Your Ass Off: Cười cái mông của bạn đi.

Giải thích ý nghĩa của LYAO

LYAO có nghĩa “Laugh Your Ass Off”, dịch sang tiếng Việt là “Cười cái mông của bạn đi”.