LYLAS là gì? Nghĩa của từ lylas

LYLAS là gì?

LYLAS“Love You Like A Sister” trong tiếng Anh.

LYLAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng LYLAS“Love You Like A Sister”.

Love You Like A Sister: Yêu bạn như một người em gái.

Giải thích ý nghĩa của LYLAS

LYLAS có nghĩa “Love You Like A Sister”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu bạn như một người em gái”.