M là gì? Nghĩa của từ m

M là gì?

M“Mega” trong tiếng Anh.

M là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng M“Mega”.

Mega: Siêu cấp.

Một số kiểu M viết tắt khác:

One thousand: Một nghìn.
bằng chữ số La Mã.

Metre: Mét.
m.

Milli: Milli.
m.

Giải thích ý nghĩa của M

M có nghĩa “Mega”, dịch sang tiếng Việt là “Siêu cấp”.