M3 là gì? Nghĩa của từ m3

M3 là gì?

M3“Cubic Metre” trong tiếng Anh.

M3 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng M3“Cubic Metre”.

Cubic Metre: Mét khối.
Tên đơn vị thể tích.

Một số kiểu M3 viết tắt khác:

Minor Third: Quãng ba nhỏ.
Loại quãng trong âm nhạc, ký hiệu là m3.

Major Third: Quãng ba chính.
Dùng để chỉ một loại quãng trong âm nhạc, với ký hiệu là M3.

Modula-3: Mô-đun 3.
Tên của một ngôn ngữ lập trình.

Giải thích ý nghĩa của M3

M3 có nghĩa “Cubic Metre”, dịch sang tiếng Việt là “Mét khối”.