MACA là gì? Nghĩa của từ maca

MACA là gì?

MACA“Military Aid to the Civil Authorities” trong tiếng Anh.

MACA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MACA“Military Aid to the Civil Authorities”.

Military Aid to the Civil Authorities: Viện trợ quân sự cho các cơ quan dân sự.

Giải thích ý nghĩa của MACA

MACA có nghĩa “Military Aid to the Civil Authorities”, dịch sang tiếng Việt là “Viện trợ quân sự cho các cơ quan dân sự”.