MACO là gì? Nghĩa của từ maco

MACO là gì?

MACO“Military Assault Command Operations” trong tiếng Anh.

MACO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MACO“Military Assault Command Operations”.

Military Assault Command Operations: Hoạt động chỉ huy xung kích quân sự.

Một số kiểu MACO viết tắt khác:

Museo de Arte Contemporaneo: Nàng thơ của người đương thời.

Maryland Association of Counties: Hiệp hội các hạt Maryland.
MACo.

Giải thích ý nghĩa của MACO

MACO có nghĩa “Military Assault Command Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Hoạt động chỉ huy xung kích quân sự”.