MAD là gì? Nghĩa của từ mad

MAD là gì?

MAD“Multi-wavelength Anomalous Diffraction” trong tiếng Anh.

MAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAD“Multi-wavelength Anomalous Diffraction”.

Multi-wavelength Anomalous Diffraction: Nhiễu xạ dị thường đa bước sóng.

Một số kiểu MAD viết tắt khác:

Magnetic Anomaly Detector: Máy dò từ tính bất thường.

Mutual Assured Destruction: Huỷ diệt nhau hoàn toàn.

Moroccan dirham: Đồng dirham của Maroc.
Mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MAD

MAD có nghĩa “Multi-wavelength Anomalous Diffraction”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiễu xạ dị thường đa bước sóng”.