MADD là gì? Nghĩa của từ madd

MADD là gì?

MADD“Mothers Against Drunk Driving” trong tiếng Anh.

MADD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MADD“Mothers Against Drunk Driving”.

Mothers Against Drunk Driving: Các Bà Mẹ Chống Lại Việc Lái Xe Say Rượu.

Một số kiểu MADD viết tắt khác:

MyoAdenylate Deaminase Deficiency: Thiếu hụt MyoAdenylate Deaminase.

Multiply–Add: Nhân – Thêm.

Giải thích ý nghĩa của MADD

MADD có nghĩa “Mothers Against Drunk Driving”, dịch sang tiếng Việt là “Các Bà Mẹ Chống Lại Việc Lái Xe Say Rượu”.