MAG là gì? Nghĩa của từ mag

MAG là gì?

MAG“Metal Active Gas” trong tiếng Anh.

MAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAG“Metal Active Gas”.

Metal Active Gas: Khí hoạt động kim loại.

Một số kiểu MAG viết tắt khác:

Mines Advisory Group: Nhóm cố vấn về mỏ.

Maximum Absorbency Garment: May mặc thấm hút tối đa.

Marine Air Group: Nhóm hàng không biển.

Multi-Agency Gang: Băng đảng đa đại lý.

Marine Aircraft Group: Nhóm máy bay hàng hải.

Male Accessory Glands: Vùng phụ kiện nam.

Major Armament Groups: Nhóm vũ khí chính.

Men's Artistic Gymnastics: Thể dục nghệ thuật nam.

Maricopa Association of Governments: Hiệp hội các chính phủ Maricopa.

Marymount Action Group: Nhóm hành động Marymount.

Mouvement Alan Ganoo: Phong trào bên ngoài kẻ thù.

Motorcycle Action Group: Nhóm hành động mô tô.

Monitor Action Group: Giám sát nhóm hành động.

Myelin-Associated Gylcoprotein: Gylcoprotein liên kết với myelin.

Maritime Action Group: Nhóm Hành động Hàng hải.

Macroeconomics Advisory Group: Nhóm cố vấn kinh tế vĩ mô.

Medical Association of Georgia: Hiệp hội Y khoa Georgia.

Medical Advisory Group: Nhóm tư vấn y tế.

Music Australia Guide: Hướng dẫn về Âm nhạc Úc.

Motorsport Aftermarket Group: Nhóm hậu mãi ô tô thể thao.

Metal Arts Guild: Hiệp hội nghệ thuật kim loại.

Ministerial Advisory Group: Nhóm cố vấn cấp Bộ trưởng.

Market Advisory Groups: Nhóm tư vấn thị trường.

Mecaer Aviation Group: Tập đoàn hàng không Mecaer.

Manchester Airports Group: Nhóm các sân bay Manchester.

Monoacylglycerols.

Magnetometry: Phép đo từ tính.

Memorial Art Gallery: Phòng trưng bày nghệ thuật tưởng niệm.

Malaysia Aviation Group: Tập đoàn hàng không Malaysia.

Mobile Access Gateway: Cổng truy cập di động.

Giải thích ý nghĩa của MAG

MAG có nghĩa “Metal Active Gas”, dịch sang tiếng Việt là “Khí hoạt động kim loại”.