MAGIC là gì? Nghĩa của từ magic

MAGIC là gì?

MAGIC“Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov” trong tiếng Anh.

MAGIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAGIC“Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov”.

Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov: Hình ảnh tia gamma trong khí quyển chính Cherenkov.
kính thiên văn.

Giải thích ý nghĩa của MAGIC

MAGIC có nghĩa “Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh tia gamma trong khí quyển chính Cherenkov”.