MAGTF là gì? Nghĩa của từ magtf

MAGTF là gì?

MAGTF“Marine Air-Ground Task Force” trong tiếng Anh.

MAGTF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAGTF“Marine Air-Ground Task Force”.

Marine Air-Ground Task Force: Lực lượng Đặc nhiệm Mặt đất-Hàng hải.

Giải thích ý nghĩa của MAGTF

MAGTF có nghĩa “Marine Air-Ground Task Force”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Đặc nhiệm Mặt đất-Hàng hải”.