MAO là gì? Nghĩa của từ mao

MAO là gì?

MAO“MonoAmine Oxidase” trong tiếng Anh.

MAO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAO“MonoAmine Oxidase”.

MonoAmine Oxidase: MonoAmine Oxidase.

Một số kiểu MAO viết tắt khác:

Molėtų astronomijos observatorija: Molėtų astronomijos Observatorija.
Đài quan sát thiên văn Moletai.

Giải thích ý nghĩa của MAO

MAO có nghĩa “MonoAmine Oxidase”, dịch sang tiếng Việt là “MonoAmine Oxidase”.