MAR là gì? Nghĩa của từ mar

MAR là gì?

MAR“Morocco” trong tiếng Anh.

MAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MAR“Morocco”.

Morocco: Maroc.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu MAR viết tắt khác:

Marathi language: Ngôn ngữ Marathi.
mã ISO 639-2: mar.

Giải thích ý nghĩa của MAR

MAR có nghĩa “Morocco”, dịch sang tiếng Việt là “Maroc”.