MARFORCC là gì? Nghĩa của từ marforcc

MARFORCC là gì?

MARFORCC“Marine Force Component Commander” trong tiếng Anh.

MARFORCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MARFORCC“Marine Force Component Commander”.

Marine Force Component Commander: Chỉ huy thành phần lực lượng thủy quân lục chiến.

Giải thích ý nghĩa của MARFORCC

MARFORCC có nghĩa “Marine Force Component Commander”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ huy thành phần lực lượng thủy quân lục chiến”.