MBTA là gì? Nghĩa của từ mbta

MBTA là gì?

MBTA“Massachusetts Bay Transportation Authority” trong tiếng Anh.

MBTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBTA“Massachusetts Bay Transportation Authority”.

Massachusetts Bay Transportation Authority: Cơ quan Giao thông Vận tải Vịnh Massachusetts.
Tên của một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ.

Một số kiểu MBTA viết tắt khác:

Migratory Bird Treaty Act: Đạo luật Hiệp ước Chim di cư.
Tên của một luật liên bang Hoa Kỳ về săn bắt mua bán các loài chim di cư.

Giải thích ý nghĩa của MBTA

MBTA có nghĩa “Massachusetts Bay Transportation Authority”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Giao thông Vận tải Vịnh Massachusetts”.

Cơ quan này chịu trách nhiệm trong hầu hết việc quản lý giao thông tại Greater Boston, Massachusetts. Bao gồm các phương tiện dịch vụ công cộng như: xe buýt, tàu điện ngầm, phà, đường sắt...

Đây là một đơn vị mà có lượng tiêu thụ điện năng lớn nhất bang Massachusetts. Đồng thời còn điều hành một cơ quan thực thi pháp luật độc lập.