MBV là gì? Nghĩa của từ mbv

MBV là gì?

MBV“Mixed Bacterial Vaccines” trong tiếng Anh.

MBV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MBV“Mixed Bacterial Vaccines”.

Mixed Bacterial Vaccines: Thuốc chủng ngừa vi khuẩn hỗn hợp.

Một số kiểu MBV viết tắt khác:

Matrix-Bound Nanovesicles: Nanovesicles-Bound ma trận.

Mechanism-Based View: Chế độ xem dựa trên cơ chế.

Giải thích ý nghĩa của MBV

MBV có nghĩa “Mixed Bacterial Vaccines”, dịch sang tiếng Việt là “Thuốc chủng ngừa vi khuẩn hỗn hợp”.