MCA là gì? Nghĩa của từ mca

MCA là gì?

MCA“Missed Call Alert” trong tiếng Anh.

MCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCA“Missed Call Alert”.

Missed Call Alert: Cảnh báo cuộc gọi nhỡ.

Một số kiểu MCA viết tắt khác:

Master of Computer Applications: Thạc sĩ Ứng dụng Máy tính.

Micro Channel Architecture: Kiến trúc kênh vi mô.

Music Corporation of America: Tập đoàn âm nhạc của Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của MCA

MCA có nghĩa “Missed Call Alert”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo cuộc gọi nhỡ”.