MCAL là gì? Nghĩa của từ mcal

MCAL là gì?

MCAL“Marin County Athletic League” trong tiếng Anh.

MCAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCAL“Marin County Athletic League”.

Marin County Athletic League: Giải đấu thể thao quận Marin.

Một số kiểu MCAL viết tắt khác:

Mini-Calorimeter: Nhiệt lượng kế nhỏ.

Giải thích ý nghĩa của MCAL

MCAL có nghĩa “Marin County Athletic League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải đấu thể thao quận Marin”.