MCC là gì? Nghĩa của từ mcc

MCC là gì?

MCC“Merchant Category Code” trong tiếng Anh.

MCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCC“Merchant Category Code”.

Merchant Category Code: Mã danh mục người bán.

Một số kiểu MCC viết tắt khác:

Movement Control Centre: Trung tâm kiểm soát chuyển động.

Marylebone Cricket Club: Câu lạc bộ Cricket Marylebone.

Motor Control Center: Trung tâm điều khiển động cơ.

Mission Control Center: Trung tâm Kiểm soát Nhiệm vụ.

My Client Center: Trung tâm khách hàng của tôi.

Memory Chip Controller: Bộ điều khiển chip nhớ.

Mobile Cloud Computing: Điện toán đám mây di động.

Multiversion Concurrency Control: Kiểm soát đồng thời đa vũ trụ.

Matthews Correlation Coefficient: Hệ số tương quan Matthews.

Microcrystalline cellulose: Xenluloza vi tinh thể.

Mobile Country Code: Mã quốc gia di động.

Merkel Cell Carcinoma: Ung thư biểu mô tế bào Merkel.

Mucociliary clearance: Thanh thải mật.

Giải thích ý nghĩa của MCC

MCC có nghĩa “Merchant Category Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã danh mục người bán”.