MCF là gì? Nghĩa của từ mcf

MCF là gì?

MCF“One thousand cubic feet” trong tiếng Anh.

MCF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCF“One thousand cubic feet”.

One thousand cubic feet: Một nghìn feet khối.
Từ này bắt nguồn từ chữ số La Mã, trong đó M dùng nói đến con số một ngàn (1000), kết hợp cùng với CF (cubic feet: feet khối).

Một số kiểu MCF viết tắt khác:

Multimedia Container Format: Định dạng vùng chứa đa phương tiện.

Magnetic Confinement Fusion: Phản ứng tổng hợp từ tính.

Meta Content Framework: Khung nội dung meta.

Melamine Faced Chipboard: Ván lát mặt Melamine.

Giải thích ý nghĩa của MCF

MCF có nghĩa “One thousand cubic feet”, dịch sang tiếng Việt là “Một nghìn feet khối”.