MCFT là gì? Nghĩa của từ mcft

MCFT là gì?

MCFT“Modified Compression Field Theory” trong tiếng Anh.

MCFT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCFT“Modified Compression Field Theory”.

Modified Compression Field Theory: Lý thuyết trường nén sửa đổi.

Giải thích ý nghĩa của MCFT

MCFT có nghĩa “Modified Compression Field Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết trường nén sửa đổi”.