MCSF là gì? Nghĩa của từ mcsf

MCSF là gì?

MCSF“Marine Corps Security Forces” trong tiếng Anh.

MCSF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MCSF“Marine Corps Security Forces”.

Marine Corps Security Forces: Lực lượng An ninh Thủy quân lục chiến.

Giải thích ý nghĩa của MCSF

MCSF có nghĩa “Marine Corps Security Forces”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng An ninh Thủy quân lục chiến”.