MDL là gì? Nghĩa của từ mdl

MDL là gì?

MDL“Moldovan leu” trong tiếng Anh.

MDL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDL“Moldovan leu”.

Moldovan leu: Leu Moldova.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MDL

MDL có nghĩa “Moldovan leu”, dịch sang tiếng Việt là “Leu Moldova”.