MDO là gì? Nghĩa của từ mdo

MDO là gì?

MDO“Membership Driven Organisation” trong tiếng Anh.

MDO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MDO“Membership Driven Organisation”.

Membership Driven Organisation: Tổ chức thúc đẩy thành viên.

Giải thích ý nghĩa của MDO

MDO có nghĩa “Membership Driven Organisation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức thúc đẩy thành viên”.