ME là gì? Nghĩa của từ me

ME là gì?

ME“Memory Effect” trong tiếng Anh.

ME là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ME“Memory Effect”.

Memory Effect: Hiệu ứng bộ nhớ.

Một số kiểu ME viết tắt khác:

Myalgic Encephalomyelitis: Viêm não tủy sống.

Maine: Maine.
ký hiệu bưu chính.

Middle East Airlines: Hãng hàng không Trung Đông.
mã IATA.

Middle East: Trung đông.

Medical examiner: Giám định y tế.

Mechanical engineering: Kỹ sư cơ khí.

Messerschmitt: Messerschmitt.
Tôi.

Giải thích ý nghĩa của ME

ME có nghĩa “Memory Effect”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệu ứng bộ nhớ”.