MECO là gì? Nghĩa của từ meco

MECO là gì?

MECO“Main engine cutoff” trong tiếng Anh.

MECO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MECO“Main engine cutoff”.

Main engine cutoff: Ngắt động cơ chính.
mã NASA cho điểm trong Tàu con thoi đồng ý khi ba động cơ chính ngừng hoạt động trước khi Bể chứa bên ngoài - ET tách ra.

Giải thích ý nghĩa của MECO

MECO có nghĩa “Main engine cutoff”, dịch sang tiếng Việt là “Ngắt động cơ chính”.