MER là gì? Nghĩa của từ mer

MER là gì?

MER“Mars Exploration Rover” trong tiếng Anh.

MER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MER“Mars Exploration Rover”.

Mars Exploration Rover: Tàu thám hiểm sao Hỏa.

Giải thích ý nghĩa của MER

MER có nghĩa “Mars Exploration Rover”, dịch sang tiếng Việt là “Tàu thám hiểm sao Hỏa”.