MES là gì? Nghĩa của từ mes

MES là gì?

MES“Messenger” trong tiếng Anh.

MES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MES“Messenger”.

Messenger: Người báo tin.
Một danh từ với nhiều nghĩa khác nhau như: người đưa tin, người chuyển giao, sứ giả... Ngày nay, nó được hiểu phổ biến hơn với tên gọi Facebook Messenger - một ứng dụng nhắn tin và gọi video miễn phí.

Một số kiểu MES viết tắt khác:

Manufacturing Execution Systems: Hệ thống điều hành sản xuất.

Marconi Electronic Systems: Hệ thống điện tử Marconi.

Medium Edison screw: Vít Edison vừa.

Marine Evacuation System: Hệ thống sơ tán hàng hải.

Musical Ear Syndrome: Hội chứng tai nghe nhạc.

Minimum Efficient Scale: Quy mô hiệu quả tối thiểu.

Giải thích ý nghĩa của MES

MES có nghĩa “Messenger”, dịch sang tiếng Việt là “Người báo tin”.