MEV là gì? Nghĩa của từ mev

MEV là gì?

MEV“Medical Evacuation Vehicle” trong tiếng Anh.

MEV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MEV“Medical Evacuation Vehicle”.

Medical Evacuation Vehicle: Xe sơ tán y tế.

Một số kiểu MEV viết tắt khác:

Musica Elettronica Viva: Musica Elettronica Viva.

Megaelectronvolt: Megaelectronvolt.
MeV.

Giải thích ý nghĩa của MEV

MEV có nghĩa “Medical Evacuation Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe sơ tán y tế”.