MFO là gì? Nghĩa của từ mfo

MFO là gì?

MFO“Mixed-Function Oxidase” trong tiếng Anh.

MFO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MFO“Mixed-Function Oxidase”.

Mixed-Function Oxidase: Oxidase chức năng hỗn hợp.
Tên của một họ các enzym oxydase, sử dụng trong lĩnh vực hóa sinh.

Một số kiểu MFO viết tắt khác:

Multi Function Oxidase: Oxidase đa chức năng.
Thuật ngữ dùng trong miễn dịch học.

Marine Fuel Oil: Dầu nhiên liệu biển.

Multinational Force and Observers: Lực lượng đa quốc gia và các quan sát viên.

Macedonian Federative Organization: Tổ chức liên bang Macedonian.

Multi-Family Office: Văn phòng nhiều gia đình.

Maison Française d'Oxford.

Giải thích ý nghĩa của MFO

MFO có nghĩa “Mixed-Function Oxidase”, dịch sang tiếng Việt là “Oxidase chức năng hỗn hợp”.