MG là gì? Nghĩa của từ mg

MG là gì?

MG“Machine Gun” trong tiếng Anh.

MG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MG“Machine Gun”.

Machine Gun: Súng máy.

Một số kiểu MG viết tắt khác:

Madagascar: Madagascar.
mã ISO 3166.

Major General: Thiếu tướng.

Mongolia: Mông Cổ.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Morris Garage: Nhà để xe Morris.

Magnesium: Magie.
Mg.

Megagram: Megagram.
Mg.

Malagasy language: Ngôn ngữ Malagasy.
mã ISO 639-1: mg.

Milligram: Miligam.
mg.

Giải thích ý nghĩa của MG

MG có nghĩa “Machine Gun”, dịch sang tiếng Việt là “Súng máy”.