MGA là gì? Nghĩa của từ mga

MGA là gì?

MGA“Malagasy ariary” trong tiếng Anh.

MGA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGA“Malagasy ariary”.

Malagasy ariary: Malagasy ariary.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của MGA

MGA có nghĩa “Malagasy ariary”, dịch sang tiếng Việt là “Malagasy ariary”.