MGM là gì? Nghĩa của từ mgm

MGM là gì?

MGM“Metro Goldwyn Mayer” trong tiếng Anh.

MGM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGM“Metro Goldwyn Mayer”.

Metro Goldwyn Mayer: Metro Goldwyn Mayer.

Một số kiểu MGM viết tắt khác:

Montgomery, Alabama: Montgomery, Alabama.
Mã sân bay.

Giải thích ý nghĩa của MGM

MGM có nghĩa “Metro Goldwyn Mayer”, dịch sang tiếng Việt là “Metro Goldwyn Mayer”.