MGS là gì? Nghĩa của từ mgs

MGS là gì?

MGS“Mobile Gun System” trong tiếng Anh.

MGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MGS“Mobile Gun System”.

Mobile Gun System: Hệ thống súng di động.

Giải thích ý nghĩa của MGS

MGS có nghĩa “Mobile Gun System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống súng di động”.