MHC là gì? Nghĩa của từ mhc

MHC là gì?

MHC“Major Histocompatibility Complex” trong tiếng Anh.

MHC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MHC“Major Histocompatibility Complex”.

Major Histocompatibility Complex: Phức hợp tương thích lịch sử chính.

Giải thích ý nghĩa của MHC

MHC có nghĩa “Major Histocompatibility Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Phức hợp tương thích lịch sử chính”.