MIAA là gì? Nghĩa của từ miaa

MIAA là gì?

MIAA“Maryland Interscholastic Athletic Association” trong tiếng Anh.

MIAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIAA“Maryland Interscholastic Athletic Association”.

Maryland Interscholastic Athletic Association: Maryland Interscholastic Athletic Association.

Một số kiểu MIAA viết tắt khác:

Massachusetts Interscholastic Athletic Association: Hiệp hội Vận động viên Nội khoa Massachusetts.

Michigan Intercollegiate Athletic Association: Hiệp hội vận động viên liên trường Michigan.

Mid-America Intercollegiate Athletics Association: Hiệp hội điền kinh liên đại học Trung Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của MIAA

MIAA có nghĩa “Maryland Interscholastic Athletic Association”, dịch sang tiếng Việt là “Maryland Interscholastic Athletic Association”.