MIDI là gì? Nghĩa của từ midi

MIDI là gì?

MIDI“Musical Instrument Digital Interface” trong tiếng Anh.

MIDI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIDI“Musical Instrument Digital Interface”.

Musical Instrument Digital Interface: Giao diện kỹ thuật số cho nhạc cụ.

Giải thích ý nghĩa của MIDI

MIDI có nghĩa “Musical Instrument Digital Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện kỹ thuật số cho nhạc cụ”.