MIJ là gì? Nghĩa của từ mij

MIJ là gì?

MIJ“Made In Japan” trong tiếng Anh.

MIJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIJ“Made In Japan”.

Made In Japan: Sản xuất tại Nhật Bản.

Một số kiểu MIJ viết tắt khác:

Medical Institute Jorhat: Viện y tế Jorhat.

Indigenous Movement of Jinotega: Phong trào bản địa của Jinotega.

Giải thích ý nghĩa của MIJ

MIJ có nghĩa “Made In Japan”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất tại Nhật Bản”.