MIMIC là gì? Nghĩa của từ mimic

MIMIC là gì?

MIMIC“Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS” trong tiếng Anh.

MIMIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng MIMIC“Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS”.

Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS: Hình ảnh vi sóng tích hợp Morphed tại CIMSS.

Một số kiểu MIMIC viết tắt khác:

Michigan Metropolitan Information Center: Trung tâm thông tin đô thị Michigan.

Multiple Indicator Multiple Cause: Nhiều chỉ báo Nhiều nguyên nhân.

Microwave/Millimeter Wave Monolithic Integrated Circuit: Vi mạch tích hợp nguyên khối sóng milimet / sóng milimet.

Giải thích ý nghĩa của MIMIC

MIMIC có nghĩa “Morphed Integrated Microwave Imagery at CIMSS”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh vi sóng tích hợp Morphed tại CIMSS”.